top of page
רקע_edited.jpg

I NET מיתוג ורישות

עולם העבודה המשתנה מתאפיין בדינמיות רבה, לכן יש חשיבות ליצירת רשום מקצועי חיובי, תוך הדגשת החוזקות, היכולות והייחודיות של הפרט כאדם וכעובד. נוכחות מקדמת ברשתות חברתיות יכולה לשפר משמעותית את המעמד המקצועי, והקשרים הנוצרים מאפשרים קידום מטרות תעסוקתיות. יכולת לפעול ברשת חברתית דרושה גם במרחבים פיסיים כגון קהילות מקומיות או מקצועיות, מפגשי נטוורקינג, כנסים ועוד. 

  • ניהול רושם (בסביבה פיזית) הבנה והכרה של האדם ביכולותיו. העברת התפיסה העצמית באופן ממוקד, ברור ומובנה מילולית ולא מילולית, תוך הקפדה על התנהלות מקצועית.


  • מיתוג ורישות (רשתות פיזיות ודיגיטליות) נוכחות דיגיטלית חיובית במגוון פלטפורמות. יצירה, שימור ומינוף של קשרים פיזיים ודיגיטליים, לטובת קידום והתפתחות מקצועית.

bottom of page