top of page
רקע_edited.jpg

I DEAL פתרון בעיות מורכבות

בעולם בו קיימים שינויים רבים ומואצים, עובדים נדרשים להתמודד באופן תדיר עם אתגרים חדשים ולא מוכרים. עליהם לפתח ידע שיטתי חדש, להתמודד עם בעיות ללא פתרון אחד מובהק, להתמודד עם אירועים משבשים המצריכים חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית ולקבל החלטות שקולות ומנומקות בזמן אמת.

  • פתרון בעיות


  • קבלת החלטות

  • חשיבה יצירתית

  • חשיבה ביקורתית


**אשכול זה נמצא בשלבי פיתוח. פירוט הכישורים יעודכן בקרוב.

bottom of page