top of page
רקע_edited.jpg

I MIX עבודה עם אנשים

בעולם העבודה, פעולה אפקטיבית מחייבת אינטראקציות בינאישיות ועבודת צוות המתאפיינת בתרומה ושיתופיות. האינטראקציה נתפסת כתשתית וכמנוף לחדשנות המבוססת על נקודות מבט שונות, דיאלוג ושיתוף פעולה. יכולות בינאישיות נתפסות כיום כחיוניות ואיתן עולה החשיבות של היכולת לעבוד עם אנשים השונים ממני בהיבטים של תרבות, גיל ורקע מקצועי.

  • תקשורת בין אישית יכולתו של אדם ליצור קשרים חברתיים באמצעות הקשבה פעילה ותגובה מותאמת, תוך התאמת התקשורת לאדם ולסיטואציה, לרבות במצבי קונפליקט. היכולת להעביר מסרים,עמדות ודעות באופן ברור ומקצועי.


  • עבודת צוות עבודה מתואמת ומובנית לקידום מטרות מוגדרות. שיתוף בידע ורעיונות ולקיחת אחריות, תוך קידום הלכידות הצוותית ורתימת אנשי הצוות.


  • אמפתיה זיהוי והבנת צרכי האחר ורגשותיו והגשת עזרה בהתאם.


  • רב תרבותיות- סובלנות וקבלת האחר היכרות, פתיחות וסקרנות לתרבויות שונות והתאמת ההתנהגויות במידת הצורך,מתוך סובלנות וקבלת האחר.

bottom of page