top of page
רקע_edited.jpg

I AM המאפשרים

ה"מאפשרים" - מניעים פנימיים, מסגרת חשיבה (mindset), כוחות וגורמי שינוי, המהווים תשתית לפיתוח כלל כישורי מודל I PRO. "המאפשרים" מקיימים ביניהם קשרי גומלין ומפעילים מנגנונים דומים הקשורים לאמונה, מחשבה, מניעים לשינוי התנהגות ופיתוח כישורים.

  • חוללות עצמית ודפוס חשיבה מתפתח האמונה של הפרט ביכולותו להתמודד בהצלחה עם דרישות הסביבה והאתגרים הניצבים בפניו, ללמוד ולהתפתח בכל גיל ולפתח ולטפח יכולות בסיסיות באמצעות מאמץ והשקעה.


  • חוסן ו-GRIT יכולתו של אדם להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, אתגרים וכשלונות ולהשיג מטרות ארוכות טווח באמצעות להט, התמדה ונחישות (GRIT).


  • פרואקטיביות התנהלות מתוך בחירה אישית (מיקוד שליטה פנימי) ולקיחת אחריות פעילה של אדם על חייו והחלטותיו תוך נקיטת יוזמה.


  • מוטיבציה הדחף לפעול אשר מעורר את התנהגות הפרט להשגת מטרותיו, תוך נכונות לשאת בהשלכות, להשקיע ולשלם מחיר לטובת השינוי הרצוי.

bottom of page